Logo
ECHR

Հաղորդումներ

 • Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 34334/04, վերջնական է՝ 15 սեպտեմբերի 2010թ.)
 • Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի գործերի խումբ (գանգատ թիվ 23459/03, վերջնական է՝ 7 հուլիսի 2011թ.)
 • Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 8088/05, վերջնական է ՝10 հուլիսի 2012թ.)
 • Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ44068/07, վերջնական է՝ 20 մարտի 2012թ.)
 • Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 22491/08, վերջնական է՝ 2 հունվարի 2013թ.)
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 40094/05, վերջնական է՝ 02 հունվարի 2013թ.)
 • Հայաստանի հելսինկյան կոմիտեն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 59109/08, վերջնական է՝ 30 հունիսի 2015թ.)
 • Ամիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 22343/08, վերջնական է՝ 3 մարտի 2016թ.)
 • Դոմազյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ՝ 22558/07, վերջնական է՝ 25 մայիսի 2016թ.)
Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 34334/04, վերջնական է՝ 15 սեպտեմբերի 2010թ.)
 • Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործերի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (վերանայված): 2016 թվականի հունիսի 8-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի և Փիրուզյանն ընդդեմ Հայաստանի գործերի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2015 թվականի ապրիլի 16-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ և Սպիտակի հելսինկյան խումբ ՀԿ-ների 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2013 թվականի հոկտեմբերի 8-ի պատասխանը:
Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի գործերի խումբ (գանգատ թիվ 23459/03, վերջնական է՝ 7 հուլիսի 2011թ.)
 • Եհովայի վկաներ քրիստոնեական կազմակերպության եվրոպական ասոցացիայի 2012 թվականի նոյեմբերի 5-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը:
 • Եհովայի վկաներ քրիստոնեական կազմակերպության եվրոպական ասոցացիայի 2013 թվականի մայիսի 13-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը:
 • Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործերի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2013 թվականի փետրվարի 25-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործերի վերաբերյալ գործողությունների հաշվետվություն: 2014 թվականի հոկտեմբերի 20-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 8088/05, վերջնական է ՝10 հուլիսի 2012թ.)
 • ՀՀ փաստաբանների պալատի 2013 թվականի օգոստոսի 26-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2013 թվականի սեպտեմբերի 9-ի պատասխանը:
 • Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2013 թվականի ապրիլի 24-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ44068/07, վերջնական է՝ 20 մարտի 2012թ.)
Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 22491/08, վերջնական է՝ 2 հունվարի 2013թ.)
Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 40094/05, վերջնական է՝ 02 հունվարի 2013թ.)
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (վերանայված): 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (վերանայված): 2015 թվականի փետրվարի 16-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
 • Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ և Սպիտակի հելսինկյան խումբ ՀԿ-ների 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2013 թվականի հոկտեմբերի 8-ի պատասխանը:
 • Իրավունքի գերակայություն ՀԿ-ի 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2013 թվականի հոկտեմբերի 8-ի պատասխանը:
 • Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ-ի 2014 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտե հասցեագրած հաղորդումը և ՀՀ իշխանությունների 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի պատասխանը:
 • Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր: 2014 թվականի փետրվարի 25-ին փոխանցվել է ԵԽ Նախարարների կոմիտե:
Հայաստանի հելսինկյան կոմիտեն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 59109/08, վերջնական է՝ 30 հունիսի 2015թ.)
Ամիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 22343/08, վերջնական է՝ 3 մարտի 2016թ.)
Դոմազյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ՝ 22558/07, վերջնական է՝ 25 մայիսի 2016թ.)