• ՄԻԵԴ-ը գանգատը ճանաչել է անընդունելի
  16 նոյեմբերի 2017թ., Երևան

  ՀՀ կառավարության դիրքորոշումն ընդունվել է

 • Նոր վճիռ ընդդեմ Հայաստանի
  16 նոյեմբերի 2017թ., Երևան

  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արձանագրել է Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտում դատավարական տեսանկյունից

 • ՄԻԵԴ-ը հրապարակել է «Ադյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի» գործով վճիռը
  14 հոկտեմբերի 2017թ., Երևան

  Դատարանն արձանագրել է 9-րդ հոդվածի խախտում և նշել, որ Հայաստանի իշխանությունները խնդրո առարկա ժամանակահատվածում չեն կարողացել դիմումատուների խղճի և համոզմունքների համար համապատասխան պայմաններ ստեղծել և երաշխավորել այլընտրանքային ծառայության համակարգ, որով խախտվել է հասարակության և դիմումատուների շահերի միջև արդարացի հավասարակշռությունը:

 • ՄԻԵԴ-ը հրապարակել է «Մաթևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի» գործով վճիռը
  14 սեպտեմբերի 2017թ., Երևան

  Եվրոպական դատարանը գործի քննության արդյունքում եզրահանգել է, որ ՀՀ իշխանությունները ձախողել են ադյունավետ քննության իրականացումը` հաստատելով դիմումատուի նկատմամբ Կոնվենցիայի 3–րդ հոդվածով սահմանված դատավարական իրավունքների խախտում:

 • Երկու նոր վճիռ Հայաստանի Հանրապետության դեմ
  20 հունիսի 2017թ., Երևան

  Հրապարակվել են «Բադալյանն ընդդեմ Հայաստանի» և «Հովհաննիսյանն ընդդեմ Հայաստանի» գործերով վճիռները: